Kosten


Opdrachten met een duidelijke projectstructuur worden uitgevoerd na het uitbrengen van een offerte

Opdrachten waarvan de omvang niet van te voren is vast te stellen, dan wel die een meer doorlopend karakter dragen, worden uitgevoerd op basis van het uurtarief, eventueel vermeerderd met een onkostenvergoeding.

Facturering vindt in principe plaats op maandelijkse basis.

Het uurtarief wordt zo laag mogelijk gehouden, doch is afhankelijk van de zwaarte en de duur van de werkzaamheden. Voor autokosten wordt gerekend met € 0,28 per kilometer. Over beide moet 21% BTW worden geheven.


terug naar de Homepage