logo headerErvaring

Na mijn studie biologie en archeologie heb ik in de loop van mijn carrière als ICTer het nodige aan schrijfwerk geleverd. Programmatuur, projectplannen, managementplannen, beleidsnotities, noem maar op. Toen ik het echter ten gevolge van een auto-ongeluk over een andere boeg moest gooien, kwam ik langzaam maar zeker terecht op het pad der teksten.

Dat pad leidde tot de volgende activiteiten en functies:

Ga hier naar de belangrijkste publicaties.

 • Regiocorrespondent voor De Verhalen van Groningen, maandelijks artikelen over de historie van de Eemsdelta en het Hoogeland in resp. de Eemsbode en Noorderkrant. De artikelen zijn te lezen op mijn blog (loopt tot 2020)
 • Auteur en medeorganisator van een boek en een tentoonstelling over het beeld "Middag Humsterland" bij Museum Wierdenland te Ezinge (Jon Gardella) en de historie van het lanschap. Het boek wordt gepresenteerd tijdens de opening van de expositie op 9 november 2018. (museum Wierdenland Ezinge)
 • Medeauteur en -organisator van het boek "De Hunze, een stroom van verhalen" (project gestopt)
 • Auteur en medeorganisator van een historische wandelroute "Grip op de historie van Grijpskerk" (2015, pdf 3Mb). De wandelroute is tevens te binden in de wandel-app van Marketing Groningen: "Groningen Routes" (Crawfurds Corner, Dorpsbelangen Grijpskerk)
 • Vertalen Australisch-Engelse bestseller (loopt nog)
 • Redactielid Warffum.nl
 • Auteur van het wandelboek "Westerkwartierpluspad, strunen langs baggels en baksteen" (Werkgroep Streekinitiatieven Westerkwartier, 2011)
 • Medeauteur en -producent van het boekje "Raadhuizen op het Hoogeland" (Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo, 2010)
 • 2007-2013 Auteur digitale nieuwsbrieven betreffende LEADER+ projecten (Plattelandshuis Westerkwartier)
 • Auteur jaarverslag 2010-2011 van LEADER+ en Plattelandshuis Westerkwartier
 • Eindcorrectie teksten van de boeken "Warffum zo 't is, Zo 't was" en "Dijkrijk", het boek over de historie van 200 jaar Noordpolder. Zie www.noordpolder200jaar.nl (vrijwilligerswerk, Welzo Media Productions)
 • Tekstcorrectie van diverse boeken (Welzo Media Productions)

 • Vertalen van biologisch gerelateerde teksten uit het Engels en Frans (Welzo Media Productions)
 • Schrijven van een uitgebreide handleiding voor door mij opgezette de project- en financiële administratie voor de drie noordelijke Milieufederaties

dijkrijk